Privacyverklaring

Succesvol tot én met Pensioen, gevestigd aan Meidoornkade 22 3992 AE Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.succesvoltotenmetpensioen.nl

Meidoornkade 22
3992 AE Houten
+31 6 41 39 33 23

Emiel Egging is de Functionaris Gegevensbescherming van Succesvol tot én met Pensioen. Hijj is te bereiken via +31 6 41 39 33 23 of contact@succesvoltotenmetpensioen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Succesvol tot én met Pensioen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, voor tips en nieuwsbrieven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@succesvoltotenmetpensioen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Succesvol tot én met Pensioen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Succesvol tot én met Pensioen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Succesvol tot én met Pensioen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Succesvol tot én met Pensioen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar > Uitvoering en begeleiding op programma

Delen van persoonsgegevens met derden

Succesvol tot én met Pensioen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op deze site en op internet die persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken (bijv. je IP-adres) om meetbare gepersonaliseerde reclame van deze site aan te bieden, maar ook om jouw gebruik van onze websites met behulp van onze diensten te analyseren en te begrijpen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of via de nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@succesvoltotenmetpensioen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Succesvol tot én met Pensioen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Succesvol tot én met Pensioen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Succesvol tot én met Pensioen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@succesvoltotenmetpensioen.nl. Succesvol tot én met Pensioen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien na Login- aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen leveren.

Goede vraag

Eerder stoppen met werken

Stop! Stel jezelf eerst een paar goede vragen voordat je besluit eerder te stoppen met werken. Breng je mogelijkheden in kaart.

Prettig werken tot pensioen

Wat je leeftijd ook is, iedereen wil prettig kunnen werken. Gelukkig is er veel mogelijk. Ook tot en met jouw pensioen.

Wat te doen na je pensioen

Weet jij al wat je gaat doen als je met pensioen gaat? Wij hebben veel ervaring met een goede voorbereiding op een fijn pensioen.

Tegemoetkoming kosten

De kans dat je werkgever een pensioencursus voor een deel of zelfs helemaal voor je betaalt, is best groot. Ontdek hoe je daar achter komt.