Vrijstelling RVU boete

In 2019 is er door het Kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten waarin is besloten dat de RVU boete tijdelijk gestopt wordt. Dat pensioenakkoord bevat afspraken om eerder te kunnen stoppen met werken. De zogenaamde vertrekregeling.

RVU boete in de ijskast

De boete bij de RVU (regeling vervroegd uittreden) is een belasting op de werkgeversbijdrage aan de werknemer om deze eerder te laten stoppen met werken. Momenteel wordt de financiële bijdrage van de werkgever belast met een zogenaamde RVU boete van 52%. Vanaf 2021 tot en met 2025 gaat dit in de ijskast en wordt de bijdrage van de werkgever niet belast met een RVU boete. Als werkgever kan je in deze periode jouw werknemers financieel ondersteunen om eerder te stoppen met werken. Zo help je jouw werknemers om de periode tot AOW-leeftijd financieel te overbruggen.

Heb je een (individuele) mkb-onderneming en wil je jouw personeel de mogelijkheid geven zich voor te bereiden op het pensioen? Lees dan verder over de SLIM regeling.

Voorwaarden van de RVU

  • De vertrekregeling start maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd
  • De maximale jaarlijkse bijdrage bedraagt ongeveer € 19.000
  • De vergoeding mag per jaar worden toegekend, maar ook ineens

Is de periode langer dan drie jaar of meer dan drie keer de maxime vergoeding, dan wordt het meerdere alsnog belast met een RVU boete.

CAO afspraken vertrekregeling

De vertrekregeling kan op landelijk niveau door sociale partners worden afgesproken. In enkele CAO principeakkoorden is deze al opgenomen. Ook op het niveau van werkgevers, ondernemingsraden en werknemers kunnen afspraken worden gemaakt. 

Geen RVU boete maakt een win-win situatie

Kortom, als werkgever betaal je vanaf 2021 jouw werknemers een soort vervroegde AOW, zonder RVU heffing. Werknemers kunnen dit eventueel aanvullen met het eerder laten ingaan van pensioen, spaargeld of andere potjes. Op deze manier wordt eerder stoppen met werken zowel voor werkgever als werknemer weer financieel aantrekkelijk. 

Ondersteuning voor jouw werknemers

Werknemers willen graag weten wat de vertrekregeling voor hen betekent. Eerder stoppen met werken heeft nogal impact, niet alleen financieel, maar ook in het dagelijks leven. Wij zijn daarin gespecialiseerd met de complete pensioentraining van Succesvol tot en met Pensioen. Neem gerust contact op om te bespreken wat we voor jouw personeel en voor jou als werkgever kunnen betekenen.

HR instrumenten dragen bij aan een goed personeelsbeleid. Hoe haal jij als werkgever hier je voordeel uit voor je personeel als bedrijf? Lees meer over HR instrumenten!

Scoort jouw bedrijf hoog op vitaliteit? Vitaal personeel dragen bij aan bijvoorbeeld verhoogde productiviteit en een goede werksfeer. We geven je graag meer informatie! 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen leveren.

Goede vraag

Eerder stoppen met werken

Stop! Stel jezelf eerst een paar goede vragen voordat je besluit eerder te stoppen met werken. Breng je mogelijkheden in kaart.

Prettig werken tot pensioen

Wat je leeftijd ook is, iedereen wil prettig kunnen werken. Gelukkig is er veel mogelijk. Ook tot en met jouw pensioen.

Wat te doen na je pensioen

Weet jij al wat je gaat doen als je met pensioen gaat? Wij hebben veel ervaring met een goede voorbereiding op een fijn pensioen.

Tegemoetkoming kosten

De kans dat je werkgever een pensioencursus voor een deel of zelfs helemaal voor je betaalt, is best groot. Ontdek hoe je daar achter komt.